δυο ιδιόκτητους χώρους στο Ζευγολατιό Κορινθίας
συνολικού εμβαδού 10,000τμ


Η εταιρία διαθέτει δυο ιδιόκτητους χώρους στο Ζευγολατιό Κορινθίας συνολικού εμβαδού 10,000τμ.
Συγκεκριμένα η εταιρία διαθέτει μια σύγχρονη μονάδα συσκευασίας σταφυλιών και βερίκοκων εμβαδού 3,000τμ
και ψυκτικούς χώρους εμβαδού 3,000τμ. Ο δεύτερη ιδιόκτητη μονάδα διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους εμβαδού 2,500τμ
και ψυκτικούς χώρους εμβαδού 1,500τμ.