Βικτόρια

ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Άσπρο σταφύλι μεγάλου μεγέθους, κωνικό, αρκετά πυκνό με κουκούτσι. Με μεγάλο μέγεθος ρώγας και πολύ καλά χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας. Διαθέσιμο στην αγορά από τα μέσα Ιουλίου.