Σουπέριορ

ΣΟΥΠΕΡΙΟΡ: Πρώιμη ποικιλία σταφυλιού, άσπερμη με άσπρο διαμπερές χρώμα, καλά ζάχαρα και μεγάλο μέγεθος ρώγας. Διαθέσιμη στην αγορά από τα τέλη Ιουνίου