Λαχανικά

ΛΑΧΑΝΙΚΑ:
Αναπτύσσοντας τον κύκλο εργασιών της η ΑΛΦΑ πέρα από την διανομή φρούτων στην αγορά έχει δημιουργήσει κατάλληλο δίκτυο με τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς και παραγωγούς για λαχανικά, εξασφαλίζοντας στους πελάτες της την καλύτερη ποιότητα, τιμή και την μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής στο ράφι.