Φράουλες

ΦΡΑΟΥΛΕΣ
Σχετικά με τις φράουλες, η ΑΛΦΑ είναι σε συνεχή συνεργασία με πιστοποιημένους παραγωγούς και συνεταιρισμούς για να εξασφαλίσει την υψηλή ποιότητα του προϊόντος που προμηθεύει στους πελατες της. Η ΑΛΦΑ διανέμει στην αγορά ποιοτικές φράουλες από τις ποικιλίες Cantonga και Camarosa.