Μανταρίνια

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
Κατά τη χειμερινή περίοδο η εταιρία διαθέτει στην αγορά πολύ καλής ποιότητας μανταρίνια από την περιοχή της Αργολίδας και Σκάλας Λακωνίας. Η συνεργασία της ΑΛΦΑ με πιστοποιημένους παραγωγούς, καθώς και συνεταιρισμούς της περιοχής, εξασφαλίζει τη διάθεση διαφορετικών ποικιλιών στην αγορά. Από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι και τον Απρίλιο η εταιρία συσκευάζει και διανέμει μανταρίνια ποιότητας.