Προϊόντα

Αναπτύσσοντας τον κύκλο εργασιών της Alfa πέρα από τα φρούτα, η εταιρία έχει δημιουργήσει δύκτιο με τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς και παραγωγούς για λαχανικά, εξασφαλίζοντας στους πελάτες την καλύτερη ποιότητα, τιμή και την μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής στο ράφι.
Συνεχείς έλεγχοι στις διαδικασίες παραγωγής εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα είναι απαλλαγμένα από χημικές ουσίες και κατάλοιπα φυτοφαρμάκων.
Όλα τα προϊόντα που εισάγονται στους χώρους της επιχείρησης είναι πιστοποιημένα, ελεγμένα και ακολουθούν τις συμμορφώσεις των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας από τον ΕΛΟΤ ακολουθώντας HACCP and ISO 22000 από την ΕQA Hellas .
Χάρη στην πολύχρονη εμπειρία, η Alfa έχει την τεχνογνωσία και την ευελιξία να προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς.