Ορτάνικ

ΟΡΤΑΝΙΚ: Σχετικά νέα ποικιλία μανταρινιού, με μεγάλο μέγεθος, λεπτόφλουδο καρπό και πλούσιο σε χυμό.