Τύρινθος

ΤΙΡΥΝΘΟΣ: Η πλέον γνωστή πρώιμη ποικιλία, κατάλληλη για μεγάλη διάρκεια εμπορίας. Μεγάλο μέγεθος καρπού και καλή γεύση. Διαθέσιμη στην αγορά από τα μέσα Μαΐου.