Βαλέντσια

ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ: Όψιμη ποικιλία ιδιαίτερα γλυκιά, χρησιμοποιείται κυρίως για χυμό. Διαθέσιμη στην αγορά από τα μέσα Μαρτίου έως και τις αρχές Ιουλίου.