Μέρλιν

ΜΕΡΛΙΝ: Λεπτόφλουδη ποικιλία, ιδιαίτερα γλυκιά με έντονο χρώμα κυρίως για βρώση. Διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες από τον Δεκέμβριο έως και τα μέσα Μαρτίου.