Ναβαλίνες

NAΒΑΛΙΝΕΣ: Πρώιμη ποικιλία πορτοκαλιών διαθέσιμη στην αγορά από τα μέσα Νοεμβρίου.